ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА 

с.Капітанівка                                                                                                                                                                                                                         

«21» жовтня 2021 р.            

 

На виконання вимог  Закону України «Про захист персональних даних» повідомляємо, що персональні дані про Вас є складовою частиною бази персональних даних ««Кандидати» ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», ТОВ «Віннер Будівництво», ТОВ «Віннер Груп Україна», ТОВ «Віннер Фасіліті Менеджмент», ТОВ «Віннер Лізинг», ТОВ «Віннер Автомотів» в т.ч. його відокремленим підрозділам, але у будь-якому разі всім компаніям групи Віннер, надалі – Компанії або кожна Компанія. 

Повідомляємо, що Закон України «Про захист персональних даних» наділяє Вас правами, що дозволяють Вам:  

1) знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних кожної з Компаній, яка містить персональні дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження  кожної з Компаній, яка є власником цієї бази, та місцезнаходження розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;  

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних;  

3) на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаних базах персональних даних;  

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;  

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;  

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних кожною Компанією та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;  

7) захищати Ваші персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також захищати від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;  

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;  

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки. 

 

Вважаємо за необхідне повідомити Вам також, що персональні дані про Вас можуть бути передані відповідним органам або особам на підставах, передбачених законом, та/або в зв’язку з реалізацією прав та обов’язків у сфері відносин між нами чи сферах інших відносин, що складатимуться відповідно до чинного законодавства та/або умов договорів, укладених відповідно до чинного законодавства, інших правочинів, і зокрема 

- податковим органам; 

- органам та суб’єктам господарювання, які проводять чи проводитимуть перевірки Компаній або реалізуватимуть вимоги закону чи умови договору, укладеного з кожною Компанією відповідно до чинного законодавства; 

-  іншим особам чи органам у сфері реалізації прав та обов’язків як Вас, так і кожної Компанії як володільця бази, до якої входять Ваші персональні дані.