ЗГОДА  

   на обробку персональних даних 

 

Підписанням цього документу я надаю згоду на обробку моїх персональних даних ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», ТОВ «Віннер Будівництво», ТОВ «Віннер Груп Україна», ТОВ «Віннер Фасіліті Менеджмент», ТОВ «Віннер Лізинг», ТОВ «Віннер Автомотів» та його відокремленим підрозділам,але у будь-якому разі всім компаніям групи Віннер, в особі їх працівників, уповноважених на здійснення певних дій відповідно до своїх службових (професійних, трудових) обов’язків,  надалі – Компанії або кожна Компанія, згоду на обробку своїх персональних даних, склад, обсяг та зміст яких визначений первинними джерелами про мене, що були і будуть передані Компаніям і які оброблятимуться Компаніями з метою визначення кваліфікації для працевлаштування та прийняття рішення про прийом на роботу, оцінки відповідності вимогам інших вакансій, перевірки рекомендацій та/або здійснення попередньої перевірки даних (при необхідності), в тому числі, але не обмежуючись, здійснення перевірки через сервіси для перевірки контрагентів, інформування суб’єктів персональних даних електронною поштою, смс чи іншим каналом про статус їхнього звернення з приводу працевлаштування до кожної з Компаній, в тому числі, але не обмежуючись, отримання додаткової інформації, інформування суб’єктів персональних даних про наявні вакансії, для розробки та вдосконалення процесів набору персоналу, веб-сайтів та інших пов'язаних з ними послуг, забезпечення реалізації прав та виконання вимог законодавства у сфері обробки персональних даних, а також трудових відносин, адміністративно-правових відносин відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, в інших сферах, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно суб’єкта персональних даних в силу дотримання Компаніями вимог законодавства чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів як суб’єкта персональних даних, так і кожної з Компаній. 

Первинними джерелами про мене є видані на моє ім’я документи, підписані мною документи, відомості, які я надав (-ла) про мене є публічні тощо. 

Підписанням цього документу я: 

  1. засвідчую, що персональні дані про мене, якими володіє кожна Компанія і які включені до складу її бази персональних даних «Кандидати», були надані мною Компанії добровільно, чим підтверджую, що такі дані кожна з Компаній отримала правомірно і володіє ними на законних підставах; 
  2. гарантую, що персональні дані, які надані мною кожній з Компаній, є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства, вищевказаній меті їх обробки та умовам відносин між нами;  
  3. засвідчую наявність у кожної з Компаній права на обробку моїх персональних даних відповідно до вищевказаної мети їх обробки і підтверджую, що кожна з Компаній  має всі законні підстави на їх обробку;    
  4. надаю право кожній з Компаній на внесення за ініціативою іншого суб’єкта (особи) змін до наявних у Компаніях моїх персональних даних лише у разі: а) пред’явлення таким суб’єктом (особою) окремо кожній з Компаній оригіналів виданих на моє ім’я відповідних документів, що містять змінені персональні дані про мене, та/або б) належним чином засвідченого документу про надання мною певній особі (суб’єкту) повноважень щодо передачі  останньою кожній з Компаній змін до моїх персональних даних, або в) якщо таке встановлюватиметься чинним законодавством України; 
  5. приймаю на себе обов’язок на підставі звернень Компаній надавати їм додаткові персональні дані про себе та/або відомості із змінами до наявних персональних даних щодо мене, які мають бути достовірними; 
  6. надаю згоду кожній з Компаній на передачу нею персональних даних про мене третім особам відповідно до вищевказаної мети без обов’язку кожної з Компаній кожного разу повідомляти мене про такі дії, якщо інше не буде передбачено чинним законодавством України;  
  7. погоджуюсь, що кожна з Компаній як володілець бази персональних даних вправі відповідно до чинного законодавства України передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку персональних даних про мене в межах визначеної мети;  
  8. підтверджую отримання в дату підписання цього документу від Компаній  письмового повідомлення про мої права, мету збору персональних даних про мене та про осіб, яким відомості про мене можуть бути передані кожною Компанією; 
  9. надаю право кожній з Компаній зберігати персональні дані про мене безстроково.